AKTUALNOŚCI
 


Kształcimy w zawodach
   
button_zakonczenie-roku-szkolnego

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Z tej okazji odwiedzili nas członkowie Zarządu Powiatu Gwidon Jelonek i Henryk Kasiura, burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol pan Ryszard Suliga i sekretarz gminy pan Sebastian Musiał.

Pani dyrektor Edyta Młyńska wraz z gośćmi wręczyła świadectwa oraz nagrody uczniom z najlepszymi ocenami. Godnie ze szkołą pożegnali się uczniowie 3 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Pani dyrektor życzyła uczniom i nauczycielom udanych i bezpiecznych wakacji. Wróćmy do tych chwil oglądając galerię dokumentującą ten dzień.

 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019button_rajd-terenowy

Okiem historyka: Szlak bojowy 74 Pułku Piechoty Armii Krajowej jest w historii II Wojny Światowej bardzo ważnym wydarzeniem. 12 czerwca uczniowie naszej szkoły zorganizowali rajd autokarowo-pieszy, którego celem było pogłębienie wiedzy o działalności jednostki i poznanie działalności majora Mieczysława Tarchalskiego ps. "Marcin". Na trasie rajdu uczniowie odszukiwali miejsca pamięci (pomniki, mogiły pomordowanych przez żandarmerię niemiecką w latach 1939-1945), a przy pomocy map sztabowych odnajdywali drogę na terenie leśnym. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością kartografii i terenoznawstwa. Poznali warunki topograficzne i przyrodnicze źródeł rzeki Zwleczy. Na koniec rajdu uczestnicy dotarli do bunkrów na Pękowcu, gdzie oddali hołd ostatniemu komendantowi głównemu AK gen. Leopoldowi Okulickiemu ps. "Niedźwiadek", który przebywał w tych bunkrach 6 stycznia 1945 roku.

Okiem uczestnika: W okrutnym upale przeszliśmy z Kurzelowa do Pękowca ponad dziesięć kilometrów. Niestraszne nam były jednak prażące słońce i tnące komary, choć dla niektórych była to pierwsza w życiu tak długa wędrówka. Zintegrowaliśmy się, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, widzieliśmy jaszczurkę i ważek całą chmarę, drzewa nad nami szumiały, ptaki nam śpiewały. Doceńmy, że żyjemy w kraju bez wojny, głodu i strachu.

M. Gałwiaczek, B. Słupczyńska

    
 Rajd terenowy


button_zajecia-terenowe  

10 i 11 czerwca dwudziestu uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyło w dwudniowych zajęciach terenowych w jurajskim Olsztynie.

Pierwszego dnia młodzież, w towarzystwie przewodnika, wybrała się na pieszą wędrówkę w Góry Towarne będące grupą malowniczych wzniesień, pokrytych wapiennymi skałkami. Obszar jest popularny wśród wspinaczy oraz amatorów jaskiń, wśród których najbardziej znany jest kompleks o nazwie Towarna, Niedźwiedzia oraz Dzwonnica. W okresie międzywojennym znaleziono tu kości niedźwiedzia jaskiniowego oraz ślady bytowania ludzi pierwotnych. Wejście do jednej z tych jaskiń było niesamowitym wyzwaniem oraz ogromną atrakcją. Po obiedzie czekały na uczniów zajęcia w postaci warsztatów tkackich oraz zajęć sportowych, m.in. piłki siatkowej oraz parku linowego. Wznoszące się na Górze Zamkowej ruiny średniowiecznej warowni, którą jest zamek olsztyński, były kolejnym ciekawym punktem naszej wycieczki. Przy ruinach gotyckiej baszty z II połowy XIII wieku młodzież wysłuchała legendy o Białej Damie.

Drugi dzień zajęć przyniósł równie ekscytujące przeżycia. Tym razem uczniowie powędrowali w Sokole Góry. To największy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa nadana przez miejscową ludność pozwala sądzić, że na wzgórzach tych były kiedyś gniazda sokołów. Sokole Góry składają się z dziesięciu kopulastych wzniesień i skalistych masywów, tworzących rodzaj gniazda. W Sokolich Górach znajduje się kilkanaście jaskiń, z których najsłynniejsze to jaskinia Maurycego, Pod Sokolą Górą, Studnisko, Olsztyńska, Wszystkich Świętych i Koralowa. Uczestnicy zajęć terenowych mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić Jaskinię Olsztyńską, położoną w północno-zachodniej odnodze góry Pustelnicy. System ten należy do największych i najciekawszych jaskiń na Jurze. Niegdyś Jaskinia Olsztyńska uchodziła za najładniejszą w Polsce. Pod koniec XIX wieku zaczęto w jaskini wydobywać szpat (krystaliczny kalcyt używany niegdyś w hutnictwie szkła). Jednakże intensywna eksploatacja tego surowca przyczyniła się do kompletnego zniszczenia szaty naciekowej i częściowo ścian jaskini. Atutem jaskini wciąż są jednak urozmaicone formy korytarzy. Zajęcia terenowe zostały zakończone u podnóży Góry Biakło, będącej wzgórzem ostańcowym położonym pomiędzy Olsztynem a Biskupicami. Wzniesienie ma formę bezleśnego, skalnego grzebienia zwieńczonego krzyżem. Miejsce to nazywane jest Jurajskim Giewontem.

Zajęcia w Olsztynie przyniosły uczestnikom wiele niesamowitych i niezapomnianych przeżyć oraz uzmysłowiły jak atrakcyjny jest region, w którym mieszkają.

J. Sadowska 
 

 Zajęcia terenowebutton_operator-koparko-ladowarek

Koniec roku szkolnego to okres nie tylko wytężonej nauki, czas przygotowywania się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ale także czas zdobywania dodatkowych uprawnień przez naszych uczniów. Od 9 maja do 1 czerwca 2019 r. 5 uczniów kształcący się w III klasie Technikum w zawodzie technik logistyk oraz 5 tegorocznych absolwentów, którzy ukończyli Technikum w zawodzie technik logistyk uczestniczyło w kursie operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień. Kurs został zrealizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu z bazą szkoleniową w Częstochowie w związku z realizacją przez ZSP w Koniecpolu projektu pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Łącznie od października 2016 roku specjalistyczne szkolenie odbyło 26 uczniów szkoły. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie uzyskali uprawnienia operatora koparko-ładowarki w zakresie klasy III. Gratulujemy!

M. Gołdon 
 

 Operator koparko-ładowarekbutton_kurs-spawania

Od 27 kwietnia do 31 maja dziesięciu uczniów kształcących się w III klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło w kursie spawania metodą MAG.

Kurs został zrealizowany w Centrum Szkoleniowo-Usługowym Spawalnictwa „PROSPAW” Sp. z. o.o. w Częstochowie w związku z realizacją przez ZSP w Koniecpolu projektu pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Łącznie od października 2016 roku specjalistyczne szkolenie odbyło 26 uczniów naszej szkoły.

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy uzyskania uprawnień spawalniczych.

M. Gołdon

  Kurs spawaniabutton_kurs-obslugi-kasy-fiskalnej

18 i 26 maja uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec brali udział w kursie obsługi kasy fiskalnej.

I edycja kursu dla 10 osób została przeprowadzona w związku z realizacją przez szkołę projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty. Serdecznie gratulujemy!

M. Gołdon

 Kurs obsługi kasy fiskalnejbutton_piknik-szkolny

29 maja gościliśmy w naszej szkole ponad dwustu uczniów z VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Odwiedziła nas młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzykowej, Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego z klasą gimnazjum w Dąbrowie Zielonej, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiej w Koniecpolu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łysinach, Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Soborzycach, Gimnazjum Publicznego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Żytnie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie. Uczniowie wzięli udział w grach i zabawach sportowych: rzutach do kosza, rzutach woreczkami, kręceniu hula hop, rzutach lotkami oraz ringo. Tutaj każdy miał szansę spróbować swoich sił i - mamy nadzieję - dobrze się bawił. Sportowcy rozegrali zawody w piłkę siatkową i piłkę nożną. Dziewczęta zagrały mecz siatkarski, w którym drużyna z koniecpolskiej "dwójki" okazał się nieznacznie lepsza od swoich koleżanek z Żytna. W turnieju piłki nożnej najlepsi okazali się chłopcy z koniecpolskiej "dwójki". Tuż za nimi uplasowali się piłkarze z Przyrowa i Lelowa. Równie dobrze grali panowie z Żytna i Dąbrowy Zielonej. Żeby podgrzać atmosferę, rozgrzać ciała i dusze, uczniowie klas pierwszych naszej szkoły zaprosili przybyłych do energetycznej zumby i radosnej belgijki. Ufamy, że wszyscy świetnie się u nas czuli i że zobaczymy się we wrześniu. Serdecznie zapraszamy!

B. Słupczyńska

  Piknik szkolnybutton_wycieczka-dla-zawodowcow

21 maja uczniowie klas pierwszych kształcący się w zawodach technik logistyk, technik handlowiec i kierowca mechanik zwiedzili Fabrykę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach, a także zapoznali się z pracą nowoczesnego magazynu grupy Maspex do której należą marki takie jak Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Ekoland, DecoMorreno, Cremona, La Festa i Plusssz.

Podczas wizyty w tyskiej fabryce Fiata uczniowie poznali krótki rys historyczny, osiągnięcia zakładu, organizację pracy w jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu motoryzacyjnego, zwiedzili wydział spawalniczy i montażu, a także zapoznali się z linią technologiczną produkcji samochodów i automatyzacją pracy (więcej informacji znajdziesz TUTAJ).

W magazynie Maspex zwiedzający odwiedzili strefę przyjęć, kompletacji, składowania i wydań, poznając nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w magazynowaniu i transporcie wewnętrznym (więcej informacji TUTAJ).

Dziękujemy kierownictwu i pracownikom FCA Tychy i Magazynu MASPEX za przychylność  i umożliwienie zwiedzania zakładu oraz magazynu.

M. Gołdon

  Wycieczka zawodowcówbutton_pozegnanie-maturzystow

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego pożegnania tegorocznych maturzystów.

Pożegnanie maturzystów
 button_warsztaty-kulinarne

23 kwietnia uczniowie klas o profilu gastronomicznym wybrali się do Chorzowa, by wziąć udział w warsztatach w Centrum Kulinarnym. Podczas warsztatów zapoznali się z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kuchennych w przygotowaniu potraw różnymi metodami i technikami. Dużo uwagi poświęcono sposobom przyrządzania potraw nowoczesną metodą sous-vide oraz dekorowaniu i komponowaniu składników na talerzu.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie nabyli technicznych umiejętności korzystania z urządzeń, z jakimi mogą spotkać się w swojej przyszłej pracy zawodowej, otrzymali także stosowne certyfikaty. Warsztaty prowadził Sebastian Humski – szef kuchni restauracji Zajazd Hetman oraz laureat wielu konkursów gastronomicznych. Gotował m. in. dla ambasadora Rzeczpospolitej Polski w Brukseli i ważnych osobistości Parlamentu Europejskiego, promując kuchnię polską i produkty regionalne.

Kurs został zrealizowany dla uczniów w ramach projektu Zadbaj o swoją przyszłość  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

J. Ślęzak

  Warsztaty kulinarnebutton_konkursy-ekonomiczne

14 marca sześcioro naszych uczniów wzięło udział w etapie wojewódzkim XI Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji. 15 marca Kinga Buc i Mateusz Ciastko z klasy I LO reprezentowali naszą szkołę w wojewódzkim etapie Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, który odbył się pod hasłem "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Z dumą dodajmy, że zakwalifikowaliśmy się do wojewódzkich zmagań po raz pierwszy i byliśmy jedną z trzech szkół z rejonu częstochowskiego, której udało się pokonać etap szkolny. Gratulujemy!

Konkursy ekonomiczneM. Rydzek


button_licealiada

27 marca w naszej szkole rozegrano Licealiadę Powiatu Częstochowskiego w piłce siatkowej. Nasze drużyny - męska i kobieca - były absolutnie bezkonkurencyjne i w cuglach wygrały turniej. Gratulujemy!

 Licealiadabutton_geograficzne-zmagania

4 marca dwóch uczniów naszej szkoły – Bartosz Rumin z kl. I LO oraz Paweł Młyński z kl. II LO – wzięło udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy o Afryce. Zadaniem uczestników było rozwiązać test składający się z 70 pytań dotyczących geografii, historii i ludności tego kontynentu. Wyniki wkrótce – trzymamy kciuki.

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta ogłosił wyniki listopadowej edycji konkursu. Przystąpiło do niego dziesięcioro uczniów naszej szkoły: Aleksandra Woźniak i Mateusz Ciastko z kl. I LO, Marcin Konatowski i Kacper Ślęzak z kl. I T, Marcelina Lis, Oliwia Oryl, Alicja Ciszewska, Katarzyna Świerkowska i Paweł Młyński z kl. II LO oraz Piotr Ziętara z kl. III T.

Najlepszym wynikiem spośród uczniów naszej szkoły może poszczycić się Paweł Młyński, który otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik oraz nagrodę książkową. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursach, który przyczyniają się do pogłębienia wiedzy z zakresu geografii Polski i świata oraz dostarczają rozrywki umysłowej, stanowiąc jednocześnie zachętę do kontynuowania i rozwijania swoich umiejętności.

J. Sadowska

 Konkursy geograficzne

button_dni-otwarte
  

29 i 31 stycznia gościliśmy w naszej szkole uczniów III klas gimnazjum i VIII klas szkoły podstawowej. Przybyli do nas uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lelowie, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyrowie, Gimnazjum w Piasku, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej, Szkoły Podstawowej w Soborzycach, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej w Rudnikach i Szkoły Podstawowej w Łysinach. Głównym punktem programu była "gra szkolna", w której trzeba było wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w jednym z dziesięciu punktów: żywienia, językowym, handlowym, historycznym, chemicznym i matematycznym, biologicznym, logistycznym, sportowym, budowlanym i mechanicznym.

Wszyscy uczestnicy wykazali się olbrzymim zaangażowaniem i udowodnili, że wiele potrafią, jednak zawody mają to do siebie, że należy wyłonić zwycięzców. I tak w pierwszym dniu "rozgrywek" na czele znalazła się drużyna gimnazjalistów z koniecpolskiej "jedynki", natomiast w drugim dniu zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lelowie tuż przed swoimi koleżankami i kolegami z Dąbrowy Zielonej.

5 i 6 lutego przybyli do nas uczniowie Gimnazjum w Żytnie, Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej, Gimnazjum w Seceminie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu, Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach, Szkoły Podstawowej w Borzykowej, Szkoły Podstawowej w Silniczce, Szkoły Podstawowej w Zalesicach i Szkoły Podstawowej w Żelisławicach. Czekały na nich te same zadania, co poprzednie grupy.  5 lutego najlepsza była drużyna gimnazjalistów z Żytna, natomiast 6 zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Seceminie. Ufamy, że dobrze się bawiliście, że spodobała się Wam nasza szkoła i panująca w niej atmosfera i że spotkamy się ponownie nie tylko na majowym (lub czerwcowym) pikniku, ale również we wrześniu. Jesteśmy tak blisko!

B. Słupczyńska

  Dni otwartebutton_wosp-w-koniecpolu

13 stycznia w Koniecpolu odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze koniecpolskiego sztabu (połączone siły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej w Łysinach, Szkoły Podstawowej w Rudnikach i Przedszkola nr 1) przez cały dzień kwestowali na rzecz Orkiestry, uzyskując olbrzymią sumę 20221,60 zł. Naszą szkołę reprezentowało piętnaścioro wolontariuszy wraz z bardzo liczną grupą osób pomagających im w kwestowaniu, a szefem pięćdziesięcioosobowego sztabu była pani Beata Słupczyńska.

Przez cały dzień mieszkańcy miasta i gminy Koniecpol mieli okazję uczestniczyć w szeregu wydarzeń towarzyszących kweście. W samo południe koniecpolskie morsy zażyły kąpieli w lodowatej wodzie. Tym razem rodzime morsy otrzymały wsparcie ze strony zaproszonych gości. Kilku śmiałków po raz pierwszy, i podobno nie ostatni, zmierzyło się z zimową przygodą.

O 17.00 rozpoczęła się impreza środowiskowa, w trakcie której zaprezentowały się największe lokalne talenty. Występy rozpoczęli najmłodsi artyści z koniecpolskich przedszkoli. Zebrani mieszkańcy wysłuchali piosenek i obejrzeli tańce przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 i Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia”. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu wtajemniczyli widzów w arkana resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Młodzież pokazała sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej sposobem tradycyjnym oraz przy użyciu defibrylatora AED. Kolejnym punktem programu były występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach i Szkoły Podstawowej w Łysinach. Dziewczęta z obu szkół zaprezentowały się w układach choreograficznych i zachwyciły nas śpiewem. Koniec koncertu uświetnił występ solistów wraz z chórem ze Szkoły Podstawowej nr 2. Na deser natomiast zaśpiewała uczennica Szkoły Podstawowej nr 1.

Wielki sukces odniosła aukcja gadżetów Orkiestry. Wielu licytujących dało się ponieść emocjom, magii chwili i ważkości celu, wrzucając do puszek kwoty niejednokrotnie przekraczające najśmielsze wyobrażenia licytatorów. W tym roku pod młotek poszły nie tylko gadżety WOŚP, ale też bony i przedmioty ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców. Cieszyły się one niemałym powodzeniem.

Tradycyjnie rozświetlające koniecpolski rynek „Światełko do Nieba” zachwyciło wszystkich zgromadzonych.

Zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy mogli w czasie imprezy skosztować pysznego żurku, spróbować ciast, ciasteczek i rogalików, upiec kiełbaskę i rozgrzać się aromatyczną herbatą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzielnie kwestującym wolontariuszom, wszystkim hojnym darczyńcom, wszystkim utalentowanym artystom oraz wszystkim instytucjom, sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do sukcesu 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koniecpolu.

B. Słupczyńska

  WOŚP 2019button_czar-swiat  

20 grudnia odbył się - już po raz siódmy - konkurs gastronomiczny „Czar świąt”. Głównym celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji wykonywania świątecznych potraw, doskonalenie umiejętności oraz promowanie talentów kulinarnych uczniów. Zadanie uczestników polegało na samodzielnym przygotowaniu dowolnej potrawy wigilijnej. Jury konkursowe oceniało przede wszystkim smak, dekorację oraz dobór składników w zaprezentowanych potrawach. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas o profilu gastronomicznym.

Zwycięzcy konkursu:

• I miejsce: „Wigilijne szaleństwo” – Ewa Ślęzak, uczennica III klasy ZSZ w zawodzie kucharz

• II miejsce: „Makowiec z przystani Rudolfa” – Alicja Młynarczyk, uczennica II klasy szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz

• III miejsce: „Świąteczne pierogi”- Magdalena Ślęzak uczennica I klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz „Pierogi wigilijne” - Marcin Konatowski, uczeń I klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Wyróżnienia

• „Świąteczna rybka” – Kinga Szyda, uczennica III klasy ZSZ w zawodzie kucharz

• „Zaczarowany barszcz” - Patrycja Idziak, uczennica III klasy ZSZ w zawodzie kucharz

• „Barszcz z uszkami” – Julia Ślęzak, uczennica I klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

• „Przysmak leśnika” - Natalia Oracz, uczennica III klasy ZSZ w zawodzie kucharz

J. Ślęzak

UWAGA! Zdjęcia zamieszczone w poniższej galerii są BARDZO apetyczne. Ostrzegaliśmy!
 Czar świątbutton_szkolenie-budowlane  

14 grudnia uczniowie klasy II szkoły branżowej i III ZSZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wzięli udział w szkoleniu Projektowanie obiektów architektonicznych, konstrukcji budowlanych w segmencie budownictwa mieszkaniowego, ogólnego, przemysłowego. Zakres szkolenia obejmował konstrukcje budowlano-inżynierskie, budynki jednorodzinne i wielorodzinne, budownictwo przemysłowe i usługowe. Zajęcia miały walory doradztwa technicznego, w ramach którego zastosowano klasyczną i elektroniczną dokumentację budowlaną, programy komputerowe, a ekspert udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

J. Januszek

  Szkolenie budowlanebutton_szkolenie-budowlane  

23 listopada uczniowie klasy II szkoły branżowej oraz III ZSZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wzięli udział w szkoleniu firmy Alpol, które odbyło się w warsztatach szkolnych ZSP w Koniecpolu. Młodzież miała okazję poszerzyć podstawy teoretyczne i nabyć umiejętności praktyczne w ramach wykładu i pokazu zastosowania profesjonalnych wyrobów chemii budowlanej. W trakcie spotkania przedstawiono zaprawy murarskie, spoiny i silikony, posadzki, kleje, farby i grunty, hydroizolacje, tynki gipsowe, gipsy i gładzie, a także systemy budowlane Alpol. Pracownicy Alpolu przekazali nieodpłatnie materiały, a także zaprosili do korzystania z firmowej strony internetowej, na której znajduje się szereg przydatnych informacji.


J. Januszek

  Szkolenie budowlanebutton_tydzien-przedsiebiorczosci  

W ramach programu OTWARTA FIRMA – BIZES PRZY TABLICY w dniach od 13 do 18 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z przedsiębiorcami i instytucjami z lokalnego rynku pracy.

Pierwszego dnia, przy współpracy z panią Ewą Pudło, doradcą z Powiatowego Urzędu Pracy, odbyły się warsztaty dla uczniów z pisania biznesplanu. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z panią Joanną Michalską, właścicielką P.H.U. UNI-METAL, która opowiedziała o swojej firmie, zasadach tworzenia nowych linii przewozowych, licencjach i pozwoleniach, pracy kierowców i wynagrodzeniu. Trzeciego dnia uczniowie spotkali się z panią Sylwią Będuch, dyrektorem banku BGŻ PNB PARIBAS oddział Koniecpol, która przedstawiła specyfikę pracy w banku, opowiedziała o rodzajach kont bankowych, kart debetowych, lokatach i kredytach. Czwartego dnia uczniowie spotkali się z menagerem Pizzerii Fantazja, panią Bernadetą Kotwicą, która opowiedziała o prowadzeniu firmy, zatrudnianiu pracowników i działaniach marketingowych stosowanych w firmie.

 

M. Rydzek

  Tydzień przedsiębiorczościbutton_narodowe-swieto-niepodleglosci  

9 listopada na uroczystej akademii uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum przybliżyli nam historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Dowiedzieliśmy się, jak nasi przodkowie walczyli z zaborcami, jak ich oddanie Ojczyźnie zapewniło nam wolność.

Na akademii zostały również wręczone medale dla zwycięzców Mistrzostw Szkoły w piłce siatkowej.


  Narodowe Święto Niepodległościbutton_wycieczka-do-warszawy  

7 listopada grupa pięćdziesięciu uczniów pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu wzięła udział w wycieczce do Warszawy. W trakcie wyjazdu uczestnicy wycieczki zwiedzili Pałac Prezydencki oraz wystawę związaną z obchodami Święta Niepodległości. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu oraz udział w otwarciu 71. posiedzenia. Podczas pobytu w Sejmie miało miejsce także spotkanie uczniów z posłem RP panem Tomaszem Jaskółą. Uczestnicy wycieczki z dużym zainteresowaniem wysłuchali pana posła, który bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy. Dodatkową atrakcją był udział w lekcji we Wszechnicy Sejmowej, który pozwolił uczniom dowiedzieć się na temat procesu legislacyjnego w RP. Słoneczna, piękna pogoda sprzyjała również spacerom uliczkami Warszawy, podczas zwiedzania Starego Miasta i Grobu Nieznanego Żołnierza.

R. Pośpiech

  Wycieczka do Warszawybutton_szkolenie-baristyczne  

26 października uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyli w szkoleniu baristycznym w Małopolskiej Szkole Baristów w Krakowie.

Na szkoleniu uczniowie mieli okazję poznać historię kawy od początku jej istnienia, sposoby jej uprawiania, metody prażenia i zmierzyć się ze sztuką „latte art”. Mogli również posmakować różnych rodzajów kawy, dzięki czemu zostały pobudzone ich zmysły.

Uczniowie przygotowywali kawę na profesjonalnych ekspresach ciśnieniowych korzystających z najnowszych technologii, a na zakończenie dostali zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

J. Ślęzak

  Szkolenie baristycznebutton_wycieczka-do-jysk     

26 października uczniowie klasy I technikum kształcący się w zawodzie technik logistyk oraz technik handlowiec odwiedzili Centrum Dystrybucji JYSK w Radomsku, gdzie zapoznali się ze specyfiką pracy w jednym z najnowocześniejszych w Polsce centrum dystrybucji obsługującym ponad 620 sklepów sieci JYSK w kilkunastu krajach. Zwiedzili jeden z dwóch w pełni zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania o wysokości 40 m, magazyn niskiego składowania, halę przyjęć, halę kompletacji oraz halę wydań. Przyjrzeli się pracy nowoczesnemu systemowi zarzadzania magazynem WSM oraz urządzeniom usprawniającym procesy magazynowe m.in.: przenośnikom rolkowym i łańcuchowym, obrotnicom, dźwigom pionowy, wózkom systemowym, układnicom regałowym oraz owijarkom.

M. Gołdon

  W Centrum Dystrybucji JYSKbutton_w-centrum-edukacji-lotniczej     

25 października uczniowie technikum kształcący się w zawodach technik logistyk i technik handlowiec oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w wycieczce do Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Podczas zajęć w pomieszczeniach Centrum Edukacji Lotniczej zaaranżowanych na terminal pasażerski i wyposażonych w specjalistyczną infrastrukturę terminalową m.in. punkt informacji lotniskowej, stanowiska check-in, punkt kontroli bezpieczeństwa, uczniowie zostali zapoznani z najistotniejszymi aspektami podróży lotniczej, ścieżką pasażera odlatującego z bagażem rejestrowanym, dowiedzieli się na czym polega specyfika organizacji pracy lotniska. Poza tym uczestnicy zajęć mogli spróbować swoich sił na symulatorze lotu i wirtualnym symulatorze pracy koordynatorów ruchu lotniczego naziemnego, potocznie zwanych marszałkami. Młodzież wraz z opiekunami brała udział również w interaktywnej grze terenowej, podczas której pogłębiła wiedzę z zakresu historii lotnictwa, funkcjonowania lotniska oraz rozwinęła umiejętności nawigacyjne, topograficzne, a także spostrzegawczość, kreatywność, współpracę w grupie i komunikację interpersonalną.

M. Gołdon

  W Centrum Edukacji Lotniczejbutton_swieto-chleba     

17 października celebrowaliśmy rokroczne Święto Chleba. Po powitaniu przybyłych gości przez panią dyrektor Edytę Młyńską, uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego oraz III i IV Technikum przybliżyli zgromadzonym historię chleba, jego różnorodność oraz tradycje jego spożywania. Omówili również znaczenie chleba w polskiej literaturze, zadeklamowali najbardziej znane rodzime wiersze. Następnie uczniowie klasy I LO i II Technikum przedstawili prezentację pokazującą różnorodność chleba na świecie. Dziewczęta z klasy III Zasadniczej Szkoły zawodowej w zawodzie kucharz zaprezentowały pokaz kelnerstwa synchronicznego. Po części artystycznej wszyscy mogli spróbować potraw (bigosu, bogracza i gulaszu z jelenia) przygotowanych przez uczniów z klas w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: panu Józefowi Domaradzkiemu, prezesowi piekarni GS "Samopomoc Chłopska" w Koniecpolu; panu Zdzisławowi Możyłowskiemu, właścicielowi piekarni w Świętej Annie; panu Tomaszowi Sosnowskiemu, właścicielowi piekarni i cukierni we Włoszczowie; panu Stanisławowi Górskiemu, właścicielowi piekarni w Przyrowie; panu Andrzejowi Gaikowi, właścicielowi Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Gaik; państwu Katarzynie i Ryszardowi Bojarskim, właścicielom firmy AR-TEK.

B. Słupczyńska

  Święto chleba 2018button_wycieczka-do-kielc     

12 października uczniowie klas II B/C LO oraz II, III i IV TL/H wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Kielc. Młodzież miała okazję poznać zasady funkcjonowania firmy usługowej na przykładzie czterogwiazdowego Hotelu Binkowski. Kierownik obiektu oprowadził uczniów po hotelu i przybliżył im jego funkcjonowanie od strony biznesowej i marketingowej.

Kolejnym punktem w programie wycieczki była wizyta w Centrum Geoedukacji. To nowoczesna placówka należąca do Geoparku Kielce. Był to świetny wstęp do lepszego zrozumienia geologicznego fenomenu Gór Świętokrzyskich, na czele z gołoborzami, jaskiniami czy dawnymi rafami koralowymi.

Uczniowie obejrzeli stałą ekspozycję, której motywem przewodnim była opowieść o dewonie. Kolejne atrakcje to: wirtualna wycieczka po najdłuższej świętokrzyskiej jaskini – Chelosiowej Jamie oraz film ,,Podróż do wnętrza Ziemi” w kinie 5D. Zimna jaskinia, gorąca lawa czy morska bryza stały się wirtualną rzeczywistością. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych. Była to forma warsztatów, podczas których poznali tajniki szlifowania wybranych okazów minerałów, które następnie jako pamiątkę zabrali ze sobą.

J. Sadowska

  Wycieczka do Kielcbutton_wyjazd-na-kregielnie    
Ponieważ nie samą nauką człowiek żyje, 12 października uczniowie II klasy Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie kierowca mechanik uczestniczyli w wycieczce do kręgielni. Celem wycieczki było uczestniczenie w grze, która oparta jest na uczciwej rywalizacji, dyscyplinie, rozwijaniu umiejętności związanych z osiąganiem zamierzonego celu, pokonywaniu swoich słabości, wykonywaniu zadań pod presją czasu i presją otoczenia – w tym wypadku kolegów ;)

M. Gołdon

  W kręgielnibutton_swieto-drzewa   

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu uczestniczyli 10 października w obchodach „Święta drzewa”. Jest to międzynarodowa i spontaniczna akcja sadzenia drzew, a także promocji zieleni, mająca na celu zwiększyć świadomość ekologiczną w społeczeństwie. Klasy pierwsze w obecności wychowawców posadziły wokół szkoły trzy świerki ofiarowane przez Nadleśnictwo Koniecpol.

Dziękujemy Nadleśnictwu Koniecpol za ofiarowane drzewka do nasadzeń i zaszczycenie nas swoją obecnością podczas tej akcji.

J. Sadowska, R. Pośpiech


 Święto drzewabutton_miesiac-bibliotek  

Książki to nuuuuuda…. No, tak się przynajmniej niektórym wydaje, ale odbywające się w Krakowie 22. Międzynarodowe Targi Książki są zdecydowanym zaprzeczeniem tej opinii. Tegoroczny miesiąc bibliotek szkolnych przebiegł pod hasłem „Książka to przyszłość”. Z okazji święta bibliotek zorganizowaliśmy spotkanie uczniów w czytelni naszej biblioteki, gdzie przy herbacie i ciasteczkach dzieliliśmy się opiniami i wrażeniami z przeczytanych książek, obejrzanych filmów i wypadów na koncerty. W październiku w bibliotece można było wziąć udział w konkursach i otrzymać drobny upominek: zakładkę do książki. Konkurs fotograficzny „Nauczyciel też był dzieckiem” wzbudził duże zainteresowanie i wywołał uśmiech u uczniów oglądających swoich nauczycieli w bardzo młodych wersjach.

A. Wójcik


 Miesiąc bibliotekbutton_pola-nadziei 

Pola Nadziei to międzynarodowy program, którego zadaniem jest pozyskiwanie środków na funkcjonowanie hospicjum, a także propagowanie idei hospicyjnej, bezinteresownej pomocy dla osób w potrzebie, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących. Poprzez Pola Nadziei chcemy pokazywać, że warto pomagać – także w wolontariacie.

Jak co rok zakupiliśmy w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej cebulki żonkili i wsadziliśmy na rabatach przy naszej szkole.

Samorząd Uczniowski

  Pola nadzieibutton_wycieczka-integracyjna  

5 października uczniowie kIas I b/c LO oraz I TL/H/Ż wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Złotego Potoku. Wyprawa miała formę questu, który jest innowacyjną formą turystyki, opracowaną przez Lokalne Grupy Działania w ramach Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”. Młodzież, zaopatrzona w karty wyprawy, wyruszyła na spacer po dnie jurajskiego morza, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Uczniowie mogli podziwiać skały, jaskinie oraz źródła krasowe w rezerwacie przyrody „Parkowe” na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego. Questing to doskonała okazja, aby zapoznać się z osobliwościami przyrodniczymi miejscowości Złoty Potok, do których należą m.in. Grota Niedźwiedzia, Źródło Spełnionych Marzeń oraz staw Amerykan.

J. Sadowska
  Wycieczka integracyjnabutton_sprzatanie-swiata

21 września uczniowie klas pierwszych przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie świata”. Jubileuszowa 25 edycja przebiegła pod hasłem „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Segregacja odpadów to jedna z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Młodzież z klas: I B/C LO, I TL/H/TŻ zaopatrzona w worki oraz jednorazowe rękawice posprzątała część lasu wzdłuż drogi do Secemina, natomiast chłopcy z I klasy szkoły branżowej – teren wokół warsztatów. Sama akcja to świetna okazja do kształtowania właściwych postaw proekologicznych wśród młodych ludzi.

Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Za pomoc i przyłączenie się do akcji dziękujemy także Nadleśnictwu Koniecpol.

J. Sadowska, R. Pośpiech
  Sprzątanie świata 2018button_powiatowe-biegi-przelajowe 

20 września w Konopiskach odbyły się drużynowe Powiatowe Biegi Przełajowe, w których chłopcy z naszej szkoły zajęli I miejsce. I miejsce wywalczył Przemek Rak z klasy III Technikum, II – Hubert Polaczyk z klasy II Technikum, III – Oskar Dyl z klasy I Szkoły Branżowej. W skład zwycięskiej drużyny weszli również Mateusz Borkowski z klasy I LO, Norbert Starczewski z klasy I Szkoły Branżowej i Kuba Pasternak z klasy II Technikum.

W tym samym dniu odbyły się również indywidualne biegi na 800 metrów: w kategorii kobiet I miejsce zajęła Martyna Gruszka z klasy III Technikum, II – Weronika Tkaczyk z klasy IV Technikum; w kategorii mężczyzn II miejsce zdobył Kuba Nowak z klasy III LO, III – Kuba Oberski z klasy I Technikum, IV – Patryk Knop z klasy IV Technikum.

Wszystkim naszym sportowcom serdecznie gratulujemy!

M. Bobrowski
  Powiatowe biegi przełajowe 2018button_targi-w-kielcach

6 września uczniowie klasy III i IV technikum w zawodzie technik logistyk zwiedzili XXIV Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA połączone z XXVI Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach. Targi MSPO koncentrują się na uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym, natomiast Targi LOGISTYKA poświęcone są pozostałym służbom mundurowym, a także ratownictwu, zaopatrzeniu, transportowi oraz konserwacji sprzętu.

Dzięki obecności na targach uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu logistyki specjalistycznej i wojskowej oraz zobaczyć najnowsze trendy i technologie w dziedzinie obronności i logistyki. Dziękujemy Zarządowi Targów Kielce za przychylność i bezpłatne uczestnictwo w tak interesującym wydarzeniu i zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji.

M. Gołdon
  Targi Logistyczne i MSPO w Kielcachbutton_nowy-rok-szkolny

Jak to dobrze, że te wakacje wreszcie się skończyły... Ekhm... No dobrze, to pożartowaliśmy sobie, a teraz czas brać się do pracy. 3 września zainaugurowaliśmy rok szkolny 2018/2019. Pani dyrektor Edyta Młyńska powitała wszystkich zebranych, szczególnie serdecznie witając pierwszoklasistów oraz gości - Wicestarostę Częstochowskiego pana Henryka Kasiurę oraz Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol pana Ryszarda Suligę. Następnie przedstawiła wychowawców klas pierwszych oraz przybliżyła nam kalendarium nowego roku szkolnego. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom samych szóstek i piątek, radości, cierpliwości, wytrwałości i udanych dziesięciu miesięcy nauki!


Inauguracja roku szkolnego 2018/2019