od 20 maja do 21 czerwca 2019 r. - składanie podań wraz z załącznikami;

5 lipca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

12 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.