UWAGA: Istnieje możliwość realizacji przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych
 


 


Klasa o profilu  medycznym

 j. polski, biologia, chemia, j. obcy 

 Klasa o profilu społeczno – prawnym

 j. polski, historia, wos, j. obcy

Klasa o profilu politechnicznym

 j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy

Klasa o profilu menedżersko – turystycznym

 j. polski, geografia, matematyka,  j. obcy

Technik żywieni i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka 

 j. polski, biologia, chemia, j. obcy 

  Technik handlowiec     z innowacją menedżersko –biznesową

 j. polski, informatyka, matematyka, j. obcy

     Technik logistyk     z innowacją służby mundurowe

 j. polski, informatyka, matematyka, j. obcy

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

      Monter zabudowy  i robót wykończeniowych     w budownictwie

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Kucharz

 j. polski, biologia, chemia, j. obcy


    

Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

 


   

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

 

od 6 maja do 21 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 kandydat loguje się w systemie rekrutacji elektronicznej i składa wniosek o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży;

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 17.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

15 lipca 2016 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

od 15 lipca do 21 lipca 2016 r. termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do szkoły:

  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  3. 3 zdjęcia,
  4. karta zdrowia ucznia,
  5. zaświadczenie lekarskie (dotyczy uczniów przyjętych do liceum ogólnokształcącego),

22 lipca 2016 r. godz. 9.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


od 6 czerwca do 19 lipca 2016 r. do godz. 12.00  - składanie podań wraz z załącznikami;

11 sierpnia 2016 r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

do 31 sierpnia 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  

 
od 6 czerwca do 21 czerwca 2016 r. - składanie podań wraz z załącznikami;

11 lipca 2016 r. godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

15 lipca 2016 r. godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.