Projekt partnerski Leonardo da Vinci

Partnerzy:

  1. Bundeshandelsakademie und Bundeshandelschule,  Frauenkirchen, Austria
  2. Zeppelin Gewerbeschule, Konstancja, Niemcy
  3. Старопрестолна гимназия по икономика, Veliko Tarnowo, Bułgaria
  4. Eduprofesja Małgorzata Kluza Ilona Stębelska spółka cywilna, Częstochowa, Polska

Cele projektu:

- skonsolidowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi uczniów,

- uzyskanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy,

- zdobycie informacji na temat szans płynących z lokalnego i europejskiego rynku pracy,

- nasilenie współpracy szkół z lokalnymi przedsiębiorstwami,

- rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych, socjologicznych,

- zwiększenie międzykulturowej tolerancji.

Działania:

- dwa międzynarodowe działania: „job shadowing days” (praca w lokalnych przedsiębiorstwach) i „teach me what you can” (zajęcia uczące uczniów krajów partnerskich umiejętności, które uczniowie kraju goszczącego zdobywają w swoich zawodach).

- działania wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów i przygotowujące ich do międzynarodowych przedsięwzięć (wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach, warsztaty doradztwa zawodowego, dni przedsiębiorczości, tygodnie kariery, panele dyskusyjne).

Rezultaty:

- strona internetowa (http://elm-project.eu),

- protokoły spotkań międzynarodowych,

- biuletyny informacyjne, foldery, broszury, artykuły prasowe, scenariusze zajęć, zdjęcia, filmy, materiały interaktywne,

- archiwum informacji zgromadzonych w lokalnych urzędach pracy,

- „kąciki” projektu,

- wzrost poziomu wiedzy uczniów, nauczycieli oraz władz i społeczności na temat lokalnego i europejskiego rynku pracy,

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez obserwację metod pracy i dzielenie się doświadczeniami,

- poszerzenie kompetencji językowych, interpersonalnych i socjologicznych.

 

How to found a company in Poland

Plan you trip

Vocational education in PL

Vocational training in Poland

The Secondary Schools Complex in Koniecpol

Leonardo in Koniecpol

Gallery