W szkole realizowany jest projekt pn.
                        „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 
 

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia


Poznaj nasze zawody w TechnikumAKTUALNOŚCIbutton_targi-w-kielcach

6 września uczniowie klasy III i IV technikum w zawodzie technik logistyk zwiedzili XXIV Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA połączone z XXVI Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach.

Targi MSPO koncentrują się na uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym, natomiast Targi LOGISTYKA poświęcone są pozostałym służbom mundurowym, a także ratownictwu, zaopatrzeniu, transportowi oraz konserwacji sprzętu.

Dzięki obecności na targach uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu logistyki specjalistycznej i wojskowej oraz zobaczyć najnowsze trendy i technologie w dziedzinie obronności i logistyki.

Dziękujemy Zarządowi Targów Kielce za przychylność i bezpłatne uczestnictwo w tak interesującym wydarzeniu i zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji.

M. Gołdon

  Targi Logistyczne i MSPO w Kielcachbutton_nowy-rok-szkolny

Jak to dobrze, że te wakacje wreszcie się skończyły... Ekhm... No dobrze, to pożartowaliśmy sobie, a teraz czas brać się do pracy. 3 września zainaugurowaliśmy rok szkolny 2018/2019. Pani dyrektor Edyta Młyńska powitała wszystkich zebranych, szczególnie serdecznie witając pierwszoklasistów oraz gości - Wicestarostę Częstochowskiego pana Henryka Kasiurę oraz Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol pana Ryszarda Suligę. Następnie przedstawiła wychowawców klas pierwszych oraz przybliżyła nam kalendarium nowego roku szkolnego. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom samych szóstek i piątek, radości, cierpliwości, wytrwałości i udanych dziesięciu miesięcy nauki!


Inauguracja roku szkolnego 2018/2019